Akademik Tercüme

Akademik çeviri özellikle akademisyenler ya da öğrencilerin talep ettikleri çeviri çeşididir. Bu çeviriler asla hata yapılmaması gereken çevirilerdir. Bu yüzden çeviriyi yapan tercümanın oldukça titizlik ile çalışması gerekir.

Akademik camiada uluslararası düzeyde çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların yine uluslararası dergi ya da makalelerde yayınlanması özellikle akademik alanda kariyer yapmış ya da yapacak olan kişiler açısından oldukça önemlidir. Kişinin alanına bakılmaksızın yapılmış olan çalışmaların hepsi bilimsel nitelikli çalışmalardır. Bu noktada çalışmaların uluslararası mecralarda yer bulabilmeleri için yayınlatılmak istenen ülkenin dergi ya da makalesinde kullanılan yayın taslağına ve diline hâkim olmak gereklidir.

Çevirisi yapılmak istenen çalışmanın internet içerisinde yer alan çeşitli platformlar ya da akıllı telefonlarda yer alan çeşitli aplikasyon aracılığı ile çevrilmesi, istenen amaca hizmet vermemektedir. Yani akademik çeviri Google gibi arama motorları üzerinden yapılmaz. Bu yüzden bu tip çevirilerin özellikle çeviri ofisleri tarafından yapılması gerekir. Çeviriyi yapacak olan tercümanın konuya dair bilgisinin olabilmesi için önceden hazırlık yapması ve konu ile ilgili araştırmalar yapması, çalışmanın çevirisin kalitesi, olay örgüsünün aktarılması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca çalışmaların çoğunun İngilizce dilinde yayınlanması sebebi ile ileri seviye İngilizce yazı diline hâkim olmak gerekir.

Akademik Çeviriler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Akademik çeviri çalışmanın orijinalini aynen yansıtmalıdır. Çevirinin yapılacağı dilin yazım kurallarının üst seviyede kullanılması gerekir. Çevirinin çalışmanın yayınlanması amacı ile gönderildiği derginin, çalışmalar için belirlediği uygunluk kriterlerine uyması gerekir. Antalya’da bulunan ofisimizde yer alan deneyimli çevirmenlerimiz en kaliteli ve en güvenilir çeviri hizmetini sizler için vermektedir. İngilizce Türkçe akademik çeviri ya da başka diller arası çeviri taleplerinizi en hızlı şekilde yanıtlayan tercümanlarımız, bu hizmeti gizlilik esasına dayanarak vermektedir.