Tez Çevirisi

Tez çevirisi, akademik çeviri ile hemen hemen aynı olan bir çeviri çeşididir. Akademik kariyer hedefi olan ya da yalnızca kendi alanında yetkinliğini arttırmak isteyen kişiler yüksek lisans ve doktora yaparlar. Yüksek lisans ve doktora süresinin sonunda bu programlardan mezun olabilmek amacı ile bir tez hazırlarlar. Bu tezler kendi alanlarına ait konuları barındıran, şimdiye kadar yapılmamış bilimsel konulara sahip olan çalışmalardır.

Tez hazırlama süreci ilk sayfasından son sayfasına kadar oldukça emek isteyen, meşakkatli bir süreçtir. Bu süreçte hem Türkçe hem yabancı dillerdeki tüm kaynaklar taranır, bilgilerin alındığı ya da örneklendirmelerin yapıldığı kaynaklara kaynakçada atıflarda bulunulur. Neticede bitirilen tezler zaman içerisinde başka dillere çevrilerek, çeşitli kurumlara ya da dergilere gönderilirler. Tam da bu esnada tezin çevirisinin oldukça profesyonel ve teknik bir dille yapılması oldukça önemlidir. Tez çevirisi İngilizce olarak yapılır gibi genel bir algı olsa da hazırlanan tezin içeriğine bağlı olarak başka dillere de çevirisi yapılabilir.

Tez Çevirisi Nasıl Yapılmalıdır?

Tez çevirisini yapacak olan kişi kaynak hem de hedef dilin akademik diline hâkim olmalıdır. Tezde geçen her satır mutlaka çevrilmelidir. Konu hakkında bilgisi olan ya da araştırmalar yaparak bilgi sahibi olacak olan kişiler tarafından çevirinin yapılması, çalışmanın sürecinin doğru aktarılmasında daha etkilidir.

Antalya çevirmenlik ofisi olarak tezlerinizi son derece profesyonel bir şekilde hedef dile çevirebilir, en kaliteli hizmeti alarak bu stresli süreci rahatlık içinde geçirmenizi sağlayabiliriz. Bu hizmetimizi online tez çevirisi olarak da sizlere sunabilir, süreci daha hızlı sonlandırabiliriz.